Villkor

Bokningar / Bokning / Betalnings detaljer

 

 • Din lägenhet är bokad vid mottagandet av bokningsavgiften.
 • Denna förskottsbetalning bör göras med kreditkort eller PayPal.
 • Din bokning är inte bekräftad förrän Veis Resor AB erhåller förskottsbetalning och du har fått e-postbekräftelse från Veis Resor AB inom 24 timmar vardagar eller 48 timmar helger och helgdagar.
 • Denna e-postbekräftelse innehåller alla din bokning.
 • Återstoden för bokningen måste betalas minst 4 veckor före ankomst.
 • I vissa fall betalas återstoden direkt till ägarna av semesterbostäder vid ankomsten.
 • Vissa extra avgifter kan förekomma vid betalning med kreditkort (kontrollera med ditt kreditkortsföretag).

 

Turistskatt

 

Turistskatt Avgiften ingår inte i hyran och det betalas vid ankomsten.

 

Avbokningsregler

 

 • Alla avbokningar eller ändringar måste göras via e-post eller mobiltelefon men fortfarande bekräftas via e-post.
 • Den förbetalda bokningsavgiften inte återbetalas i händelse av avbokning.
 • I händelse av annullering av en fullt betalda bokning (100% av vistelsen), det finns en avbokningsavgift som motsvarar det antal dagar det gjordes före ankomstdagen:

o Mer än 90 dagar före: 25% av det totala beloppet.

o 30-89 dagar före: 50% av det totala beloppet.

o Mindre än 30 dagar före: 100% av det totala beloppet.

 • I händelse av att gästen ändrar datum eller lägenhet, kommer det att betraktas som en ny bokning och kommer att omfattas av de vanliga avbokningsförfaranden.
 • Vi rekommenderar att kunder köper semester avbeställningsskydd. Återkallelse, inklusive force majeure, kommer att bli föremål för ovannämnda avbokningsregler.
 • Om det efter mottagandet av e-postbekräftelse, inte kan förse kunden med den egenskapen att de bokat eller en fastighet med liknande eller bättre egenskaper Veis Resor AB, kommer kunden att återbetalas på följande villkor:

o 100% av den förbetalda beloppet plus ersättning lika belopp till förskottsbetalning ursprungligen begärt.

 

Deposition

 

Vid ankomsten gäster kommer bli ombedd att lämna en deposition samt i vissa fall ett giltigt kreditkortsnummer som garanti för lägenheten och dess innehåll för eventuella skador som orsakats. Observera att genom att godkänna våra användarvillkor godkänner du att eventuella skador som orsakas av dig eller din medföljande part kommer att dras från din deposition, och att du också kommer att vara ansvarig för eventuella överskjutande skador. Denna deposition kan variera och bör diskuteras med reservationen agent under din bokningsprocedur. Denna deposition ska betalas kontant eller med kreditkort. se

 • Kreditkort: Alla insättningar betalas med kreditkort kommer att återbetalas till samma kort som används för betalning, mellan 4 till 7 dagar efter avresa in i lägenheten, och efter inspektion för skador.
 • Alla insättningar betalas vid ankomsten till ägaren av semesterbostäder kommer att återbetalas på avresedagen efter ingående inspektion för skador.

 

Ankomst och avresa

 

 • Se till att du förser oss med din korrekta ankomsttid så att vi kan planera din check-in och hålla din kontaktperson informeras om eventuella ändringar eller förseningar.
 • Din kontaktperson kommer att ha ditt telefonnummer och e-post i händelse av att vi behöver kontakta dig med avseende på din ankomsttid. Du kan skicka information via e-post till info@veisresor.se, eller ring på (46) 733.369.440.
 • Lägenheterna är mestadels tillgängliga från och med 12: 00h, men vi kommer alltid att försöka tillgodose kunder som anländer tidigt om vi kan. Det är oerhört viktigt att vi har rätt ankomsttid.

 

Avresan från lägenheten

 

 • Om du lämnar efter utcheckning tid utan förhandstillstånd kommer att straffas.
 • Om du behöver lämna lägenheten vid ett senare tillfälle, vänligen fråga om detta är möjligt. Vi kommer att försöka uppfylla din begäran om vi inte har en tidig ankomst nästa dag.
 • På avresedagen ska du lämna lägenheten rent och snyggt med allt avfall omhand på korrekt sätt.
 • Vi kan boka en taxi före avresa om du begär en i förväg.

 

Städning

 

 • Lägenheten kommer att ha rengjorts innan gästerna anländer.
 • Innan du lämnar, är kunden skyldig att lämna lägenheten i perfekt skick, det vill säga allt avfall ska tas omhand och lägenheten städat. Om inte, kommer det att finnas en extra städning kostnad.
 • En en gång städavgift kommer att debiteras, kommer denna rengöring ske när kunden har lämnat lägenheten. Denna avgift varierar beroende på storleken på lägenheten, vistelsens längd, antal personer etc. Det kan vara allt från 100 € för de mindre lägenheterna upp till 300 € för de större lägenheterna.

 

Antal och identitet gäster

 

 • Kunden bör informera Veis Resor AB av antalet gäster i bokningen.
 • Endast de personer som anges i bokningen gjorts av kunden kan komma in i lägenheten, såvida inte en alternativt överenskommelse har nåtts med Veis Resor AB.
 • Antalet klienter som använder lägenheten ska inte överstiga det antal som tilldelats varje lägenhet, med undantag för när det gäller barn under två års ålder.
 • Husdjur är inte tillåtna om inte tillstånd har uttryckligen beviljas.
 • Om kunden inte uppfyller något av de ovannämnda användarvillkor Veis Resor AB förbehåller sig rätten att begära att kunden att lämna lägenheten, och kunden i fråga kan inte begära någon form av kompensation.

 

Genomför i lägenheter

 

 • Kunden är skyldig att agera på ett ansvarsfullt och korrekt på uppdrag av deras medföljande part liksom de själva. Om personen, eller någon av de medföljande parterna uppträder på ett olämpligt och felaktigt sätt, ägare av semesterbostäder förbehåller sig rätten att be personen och deras medföljande part att lämna lägenheten. Vidare från den stunden de har ingen rätt till framtida krav eller någon form av ersättning. Slutligen kommer kunden att förlora alla betalningar, inklusive lägenhet och deponering.
 • Får vi påminna om att om du bokar en lägenhet med Veis Resor AB automatiskt acceptera våra användarvillkor, som vi förväntar dig att följa.

Ansvar

 • Varken Veis Resor AB eller ägaren kommer att hållas ansvariga för eventuella direkta eller indirekta skador på lägenheten som till följd av användning av kunden. Detta inkluderar skadestånd, försäkring, förlust på grund av brand, stöld, och tjänstefel.
 • I händelse av att kunden inte uppfyller de ovan angivna villkoren, ägare av hyror förbehåller sig rätten att begära att kunden att lämna lägenheten, och kunden i fråga kan inte begära någon form av kompensation.

 

Vår hemsida

 

Alla lägenhetsbeskrivningarna och information gäller för de publicerade lägenheterna. Medan Veis Resor AB kommer att göra allt i sin makt för att se till att uppgifterna är korrekta och så korrekt som möjligt, kommer Veis Resor AB tar inget ansvar för eventuella fel eller brister som kan uppstå. Veis Resor AB förbehåller sig också rätten att ändra publicerad information på hemsidan när som helst, inklusive priser, beskrivningar och bilder. Veis Resor AB förbehåller sig rätten att uppdatera något av dessa villkor när som helst om det anses nödvändigt, och i syfte att företaget. Användarna är ansvariga för att läsa villkoren som beskrivs på denna sida. Att acceptera användningen av denna webbplats omedelbart innebär att de har accepterat de ändringar som kan göras av någon tredje part, och att den tredje parten åtar sig att följa dessa förändringar. Dessa Villkor påverkar inte de lagstadgade rättigheter för användaren.

Post Diskussion

Bli först att kommentera “Villkor”